Grafy


Graf přenosu naší páteřní sítě za posledních 24 hodin.

  • Hlavní linka která zajišťuje celkovou konektivitu pro naše klienty pro wifi připojení, je připojena pomocí jednoho páru laseru. Rychlost až 1000/1000 mbit/s.

Graf přenosu páteřní sítě - Laser hlavní linka

  • Záložní linka je určena na pokrytí výpadku našeho laserového spoje a to nastává tehdy, když dojde k špatné viditelnosti, v praxi tedy: „pár laseru na sebe nevidí, tudíž nejsou schopny mezi sebou komunikovat“. Tento problém tedy řeší záložní linka která se přepne automaticky. Při tomto stavu dojde ke krátkému výpadku naších služeb cca 60 sekund a také dojde ke snížení celkové přenosové rychlosti na 25/25 mbit/s z důvodů že technologie wifi 5 ghz není schopna více dat zpracovat.

Graf přenosu páteřní sítě - Záložní linka